fredag 27 februari 2009

"Ett annat rike" är här

Idag låg det ett paket i brevlådan med min nya bok. Så roligt att se den, äntligen! Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) frågade mig i november 2007 om jag kunde skriva ett material för dem, ”en teologisk genomlysning av vad det är i vår tro och teologi som driver oss och kallar oss” att arbeta för fred. Jag kunde inte tacka nej till ett så spännande arbete, även om jag också bävade lite inför uppgiften. Mina formella studier i teologi har ju inte varit särskilt omfattande. Från februari till september förra året arbetade jag med texten, som utvecklade sig till en bok snarare än ett material. Två gånger träffade jag en referensgrupp på SEK som gav mig respons på texten. Så småningom blev det klart att SEK skulle ge ut boken i samarbete med Arcus förlag, och nu i februari gick den till tryck.
Arcus ska strax göra om sin hemsida, och boken finns inte där än, så jag kan inte länka till den. Men om ett par veckor kanske …
En del av baksidestexten:
”Vad innebär det att följa Jesus i en värld av våld och orättvisor? Profeten från Nasaret visar på en livsstil som går tvärsemot samtidens normer; han uppmanar oss att förlåta istället för att hämnas, att älska fiender istället för att hysa illvilja mot dem och att gripa in mot förtryck istället för att slå bort blicken. Ett annat rike vill hjälpa oss att upptäcka den gåva som ickevåld är. Det handlar om Guds rike som en inbjudan till människor att leva en motkultur, och därigenom bli befriade från både våldsutövning och handlingsförlamning inför våld och förtryck.”

En bön

The Courage to Say No

May you have the courage to say no –
no to the madness of the arms race
no to shallow Christian experience
no to increasingly comfortable lives for ourselves
no to all those who have made security a god
no to policies that favour the rich at the cost of the dispossessed.
May you have the courage to say no to all these areas of death
and always,
through the way you live each day,
the courage to reaffirm life in all its hope and promise.
AMEN

Peter Millar
Skotsk teolog och författare

onsdag 25 februari 2009

Välkommen till min nya blogg!

Igår bestämde jag mig för att göra slag i saken: att starta en blogg. Fick lite hjälp av min vän Martin och på kvällen fanns den redan, någon slags början i alla fall. Vad är det då som jag främst vill använda denna sida till?
Jag är för tillfället intensivt engagerad i en kampanj mot den svenska vapenexporten (Avrusta). Sverige säljer allt mer vapen, till krig, diktaturer, länder med utbredd fattigdom och länder med väpnade konflikter. Vi tjänar pengar på andra människors död. Under hösten genomförde vi två aktioner inom kampanjen, i Karlskoga och Eskilstuna, där vapen ämnade för export avrustades. Med avrusta menar jag då att med hammare eller andra enkla verktyg hamra på vapen eller delar till vapen så att dessa ska bli obrukbara. Fyra aktivister har hittills åtalats, två har dömts till tre månaders fängelse och 220 000 kr i skadestånd.
När jag pratade med kristna om dessa aktioner, och läste på ett par kristna bloggar, så blev det tydligt för mig att de inte kände igen denna aktionsform. Det fanns förstås de kristna som uttryckte glädje och stöd för aktionerna, men andra verkade i första hand se dem som skadegörelse. Förstörelse, om än med goda avsikter. Det kändes tråkigt, men jag tänker att det åtminstone delvis har att göra med att många kristna i Sverige inte har någon kunskap om den radikala kristna fredsarbetstraditionen. Om man aldrig har hört talas om att folk avrustar vapen på detta sätt, så kanske det inte är så konstigt att man följer polisens och de stora mediernas tolkning av händelsen, dvs "grov skadegörelse". En kriminell handling.
Ett syfte med min blogg är därför att göra denna tradition mer känd. Och att få kommentarer och samtala med människor om frågor kring efterföljelse, teologi, destruktionens makter och vårt motstånd mot det som hotar livet. Hoppas du vill vara med i samtalet!

tisdag 24 februari 2009

Pelle testar kameran

En dag i stugan


Brasan sprakar. Vi sitter och jobbar med våra datorer. I förmiddags hade vi ett pass kring mediaarbete. Det känns spännande att försöka lära sig av de erfarenheter vi gjort under det senaste halvåret. I det stora hela är vi nöjda med hur media har skrivit om kampanjen och aktionerna. Vid några tillfällen har det inte framkommit att vårt fokus är på exporten, mer än på vapentillverkning i allmänhet.

En journalist från en fransk tv-kanal har uttryckt intresse av att göra ett reportage om oss. Det vore ju roligt. Pelle har utsetts till foto-ansvarig i gruppen, och fotar oss när vi lägger in ved i kaminen eller sitter och arbetar.