fredag 27 februari 2009

"Ett annat rike" är här

Idag låg det ett paket i brevlådan med min nya bok. Så roligt att se den, äntligen! Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) frågade mig i november 2007 om jag kunde skriva ett material för dem, ”en teologisk genomlysning av vad det är i vår tro och teologi som driver oss och kallar oss” att arbeta för fred. Jag kunde inte tacka nej till ett så spännande arbete, även om jag också bävade lite inför uppgiften. Mina formella studier i teologi har ju inte varit särskilt omfattande. Från februari till september förra året arbetade jag med texten, som utvecklade sig till en bok snarare än ett material. Två gånger träffade jag en referensgrupp på SEK som gav mig respons på texten. Så småningom blev det klart att SEK skulle ge ut boken i samarbete med Arcus förlag, och nu i februari gick den till tryck.
Arcus ska strax göra om sin hemsida, och boken finns inte där än, så jag kan inte länka till den. Men om ett par veckor kanske …
En del av baksidestexten:
”Vad innebär det att följa Jesus i en värld av våld och orättvisor? Profeten från Nasaret visar på en livsstil som går tvärsemot samtidens normer; han uppmanar oss att förlåta istället för att hämnas, att älska fiender istället för att hysa illvilja mot dem och att gripa in mot förtryck istället för att slå bort blicken. Ett annat rike vill hjälpa oss att upptäcka den gåva som ickevåld är. Det handlar om Guds rike som en inbjudan till människor att leva en motkultur, och därigenom bli befriade från både våldsutövning och handlingsförlamning inför våld och förtryck.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar